din tandlæge har henvist dig
vi kontakter dig pr tlf eller email
du får en tid til behandling (bekræftes på mail/post)
du modtager behandling og afsluttes m. info

For patienter

Her kan du finde oplysninger om hvordan du skal forholde dig når du er henvist til behandling hos Klinik for Kæbekirurgi.

Når tandlægen eller lægen har henvist dig til behandling hos vores kirurg, modtager du indenfor kort tid et telefonopkald, hvor vi gennemgår medicinering, allergi og lign helbredsmæssige status med dig. Såfremt du ikke har behov for yderligere undersøgelse hos lægen eller på sygehuset, aftaler vi en tid med det samme. Tiden bekræfter vi pr. post eller mail og dagen før sender vi en sms hvor du bliver mindet om din tid til behandling.

Vi bestræber os på at have korte ventetider på alle behandlinger.

Nogle behandlinger kræver en grundig undersøgelse af dig hos vores kirurg mhp. på at planlægge det bedste forløb. I sådanne tilfælde vil du blive indkaldt til en personlig konsultation for at sikre det et optimalt behandlingsresultat

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
 

 Patient information

Forholdsregler efter operation i munden

Hævelse

En moderat hævelse kan påregnes efter operationen. Sov med hovedet højt og anvend kuldeomslag det første døgn. Hævelsen vil blive større de første to dage og vil herefter aftage, hvilket kan tage op til 14 dage. Det er ikke unormalt at der kommer blå mærker på kinder og måske hals. Ved udbredt hævelse kontaktes klinikken.

Smerter

Der kan forventes lette smerter efter operationen. Langt de fleste smerter kan behandles med indtagelse af PANODIL/PAMOL/PINEX tabletter som fås i håndkøb. Hvis det vurderes at der er behov for yderligere smertestillende har du fået dette ordineret og kan indtage det efter anvisningen på tabletterne. Ved stærke smerter kontaktes klinikken.

Efterblødning

Let siveblødning fra operationsområdet er normalt det første døgn. Undgå fysisk anstrengelse, da det kan forværre blødningen. Kompres på såret med udleverede gazestykker er god behandling. Ved kraftig blødning kontaktes klinikken eller skadestue.

Kost

Det første døgn må du kun indtage kold flydende kost. Herefter bør kosten være blød og tygning i det opererede område bør undgås 10 dage.

Mundpleje

Såret i munden holdes rent med Klorheksidin mundskylning 0,12 % x 3 dgl. I 1 min. fra i morgen!

Start med forsigtig mundskylning dagen efter operationen i ca. 10 dage.

Undgå tandbørstning i det opererede område i 10 døgn.

Tråde

Trådene opløses efter ca. 30 dage. Trådene renholdes med en vatpind og klorhexidin 2 x daglig,

 til trådene er væk. De kan fjernes efter ca. 10 dage.

 Din tandlæge kan hjælpe hermed, der må beregnes en ydelse herfor.

Der kan dog være tilfælde hvor trådene skal blive længere i mundhulen.

TMK - Kæbekirurgi odense - dentoalveolær kirurgi
 

NARKOSE OG SEDATION

Klinik for Kæbekirurgi tilbyder behandling i fuld narkose eller sedation.  

Vores narkoselæge Michael Schou står for bedøvelsen mens vores kirurg foretager den relevante behandling smertefrit og hurtigt.  

Michael er speciallæge i anæstesiologi og intensiv terapi, og vil stå for varetagelsen af narkose eller sedation under operationer på klinikken. 

Michael har gennem sit arbejde som læge på anæstesiologisk afdelingen på Odense Universitetshospital opnået en meget bred erfaring, som han har taget med sig, i sit arbejde som praktiserende speciallæge siden 2019. 

Siden 2013 har han arbejdet som konsulent på privathospitalet Aleris-Hamlet i Esbjerg, hvor han også gennem en årrække har fungeret som hospitalsansvarlige læge. 

Han er med i forskellige forskningsprojekter indenfor anæstesi, og er forfatter til en række artikler. Derudover holder han sig opdateret på det anæstesiologiske område gennem videre-og efteruddannelser. 

  

’’Min faste opvågningsassistent og jeg, møder altid patienterne i øjenhøjde for at skabe den bedste forudsætning for et godt behandlingsforløb. Et forløb hvor du som patient fra start til slut skal føle dig i trygge og kompetente hænder. Du bliver mødt med stor erfaring, engagement og empati. Vores mål er altid at skabe trygge rammer, uanset om du skal i fuld narkose eller i sedation til din tandbehandling. Vores ambition er altid sikker søvn, smertefrihed og hurtig opvågning uden bivirkninger. Vores erfaring omfatter patienter i alle aldre fra små børn til voksne.’’ 

TMK - Kæbekirurgi odense - avanceret rekonstruktion
 

KNOGLEGENOPBYGNING

Denne operation er et indgreb som har til hensigt at skabe større knogle i et område hvor kæbebenet et skrumpet.

Det kan typisk være i forbindelse med traumatisk tab af fortænder eller hvis der længe har manglet tdr. i et bestemt område af enten over- eller underkæbe

Operationen foregår ved at kirurgen laver et mindre snit i gummen i området som kræver behandling. Derefter kan der skrabes knogle i naboområdet eller evt. hentes knogle via en lille rids et andet sted i munden.

Afslutningsvis placeres den nye knogle på det ønskede sted og bevares der under en lille membran. Der sættes sting til at holde såret rigtigt indtil det er helet

Når knoglen er modnet, typisk efter ca. 6 mdr., kan isættes dentale implantater.
 
TMK - Kæbekirurgi odense - IMPLANTAT behandlinger
 

ENKELTTANDSIMPLANTATER


Tandimplantater er små cylindriske titaniumsskruer som kan skrues fast i kæbebenet mhp. at erstatte tabte tænder.

Tandimplantater er unikke idet tanden sidder helt fast som en naturlig tand.

Implantater kan bruges både til at erstatte enkelte tænder, men også til at erstatte tænder hos helt tandløse

Operation med implantater foregår i lokalbedøvelse og  er kun forbundet med mindre ubehag

Efter en individuel helingsperiode kan der ovenpå skruerne monteres en kunstig tand som er helt naturlig i form og farve
 
TMK - Kæbekirurgi odense - IMPLANTAT behandlinger
 

COMPUTERGUIDET OPERATION


Ny teknologi og anvendelsen af computervidenskab indenfor impantatbehandlinger er relativt nyt.

Der er tale om avancerede programmer som anvendes til at forudsige hvor dentale implantater bedst kan placeres i kæbebenet.

Behandlingen er relevant i svære tilfælde, især hvor der risiko for påvirkning af nære strukturer (nerver, kar m.m.). Computer guidet CT kræver en 3D røntgen scanning (Conebeam-CT)

Computeren beregner så udfra scanningen den optimale placering af de dentale implantater og  der fremstilles en guideskinne som hjælper kirurugen til optimal placering af implantaterne

I nogle tilfælde kan det være relevant at montere tænderne direkte på implantaterne i forlængelse af operation, de såkaldte "tænder på en time"
 
TMK - Kæbekirurgi odense - dentoalveolær kirurgi
 

RODSPIDSAMPUTATION


Når en tand bliver rodbehandlet, er det ikke altid muligt for tandlægen at rodbehandle krumme rødder helt suffucient. Over tid ser man, at der omkring tandens rodspidser danner sig en kronisk, latent betændelsestilstand. Det er alment anerkendt, at det ikke er sundt at have den slags kroniske infektioner i kroppen. Der er nyere forskning som viser, at bakterier fra kæberne kan genfindes andre, vitale steder i kroppen og der give anledning til sygdom.

Tilstanden kan behandles med et mindre kirurgisk indgreb kaldet rodspidsamputation.

Indgrebet har til hensigt at eliminere de inficerede rodspidser på tandens rødder.

Indgrebet tager ca. 1/2 til en hel time alt efter sværhedsgrad. Rodspidsamputation udføres under anvendelse af lokalbedøvelse og individuel præmedicinering.

Der laves en lille adgang via gummen. Herefter kan tandrodsspidserne bores væk. Afslutningsvis lægges en lille fyldning for at sikre at roden er tæt.

Der lukkes med enkelte "sting" som forsvinder af sig selv.
TMK - Kæbekirurgi odense - dentoalveolær kirurgi
 

FJERNELSE AF VISDOMSTÆNDER


Denne operation foregår ved at man under anvendelse af lokalbedøvelse og nogle gange noget beroligende medicin, fjerner visdomstænder, hvor der er fundet anledning til at de skal bortopereres.

Operationen foregår ved at man helt bagtil i kinden laver en lille rids i gummen. Tanden kan derefter identificeres og løsnes. Nogle visdomstænder ligger skråt i kæben og der kan det være nødvendigt at tanden deles i mindre stykker inden den så kan fjernes. Når tanden er fjernet, placerer kirurgen typisk 2 små sting som opløses af sig selv efter ca. 3 uger.
 

 
TMK - Kæbekirurgi odense - dentoalveolær kirurgi
 

HEMISEKTION 

Nogle tænder kræver en rodbehandling.

Rodbehandlinger kan være vanskelige at få helt tætte. Dette kan give anledning til en betændelse omkring hele eller dele af en rod på f.eks. en kindtand med tre rødder.

Hyppigt kan man forsøge at lave en fornyet rodbehandling, men tænder med store kroner eller stifter kan være vanskelige at rodbehandle igen. Oftest vil man så forsøge at lave en rodspidsamputation (se Rodspidsamputation). En sådan behandling forudsætter dog, at kæbebenet er strækt omkring roden. Nogle gange har en langvarig betændelse ved en rod ødelagt for meget af knoglen.

I sådanne tilfælde kan man med god succes fjerne den syge af de tre rødder hvorefter tanden kan leve videre uden problemer

TMK - Kæbekirurgi odense - avanceret rekonstruktion
 

BIHULELØFT

Et bihuleløft er en mindre operation, hvor man udnytter bihulens store volumen til at skabe mere højde på knoglen bagtil i overkæben.

Indgrebet foregår under forebyggende antibiotikadække og under anv. af lokalbedøvelse.

Der laves et lille snit i gummen via munden, hvorefter der laves en låge ind i bihulen. Under denne lille låge kan der ilægges knogle som høstes med en skraber i samme seance, gerne i det samme sår.

Efter 6 mdr. kan der så isættes dentale implantater til forankring af fastsiddende tænder i et tandløst område

TMK - Kæbekirurgi odense - dentoalveolær kirurgi
 

CYSTEKTOMI 

Der findes celler i kroppen som ikke er ondartede, men som alligevel formår at ændre på strukturen i nogle af kroppens væv.

I kæberne opstår der således nogle gange vædskefyldte hulrum, kæbecyster, som ikke umiddelbart kan identificeres af behandlere, men som først er synlige ved grundig røntgenundersøgelse.

I mange tilfælde kan man operativt fjerne vædsken og den cellevæg som har holdt på vædsken inde i kæben ved en relativt simpel operation i lokalbedøvelse.

Nogle gange kræver det fuld narkose, som vi også tilbyder.
TMK - Kæbekirurgi odense - dentoalveolær kirurgi
 

BIOPSI

En vævsprøve foretages når tandlægen eller lægen har konstateret blivende forandringer af mundens slimhinder (kinder, tunge, læber, gane m.m.)

Formålet med prøven er, at man ved farvning af det udtagne væv og ved mikroskopisk undersøgelse af vævet kan konstatere, hvilke celler der findes i vævet. På den måde måde kan man hyppigt finde en diagnose som giver nledning til en fokuseret kirurgisk og /eller medicinsk behandling.

Indgrebet foregår i lokalbedøvelse og tager ikke lang tid.
TMK - Kæbekirurgi odense - dentoalveolær kirurgi
 

FRILÆGNING AF IKKE FREMBRUDTE TÆNDER

Når tænderne bryder frem i munden, sker det under normale omstændigheder, på bestemte tidspunkter alt efter om det er en fortand, hjørnetand eller kindtand.

I nogle tilfælde hindrer tændernes størrelse, placering eller kæbens form og størrelse at tænderne bryder rigtigt frem.

I sådanne situationer kan man fritlægge tænder ved kirurgisk at fjerne den del af tandkødet som dækker tanden. Denne operation giver tandreguleringstandlægen mulighed for at "trække" tanden på plads med bøjler.

Operationen er kortvarig og vi kan tilbyde beroligende medicin forud for indgrebet.

3D Cone Beam CT-scanning

Hos Klinik for Kæbekirurgi har vi en af Norden's mest avancerede 3D scanner.
Med denne kan vi tage CT-scanninger.

 

 

Oversigt på
stråledoser ved røngtenoptagelse